2019/2020

LISTOPAD 2019
101 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę 
 ZOBACZ


WRZESIEŃ 2019
80 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego  ZOBACZ
80 rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę – ZOBACZ
80 rocznica wybuchu II wojny światowej
 
 ZOBACZ