2021/2022

PAŹDZIERNIK 2021
Lekcja muzealna klas 8 w Auschwitz – Birkenau  – ZOBACZ


WRZESIEŃ 2021
Wycieczka klas: 8A i 8B do Karpackiej Troi –
ZOBACZ
Wycieczka klasy 3C do Fortu Wapiti – wioski indiańskiej ZOBACZ
Wycieczka klas: 4B i 4C do Karpackiej Troi – ZOBACZ
Wycieczka 7C i 7D na Jurę Krakowsko – Częstochowską ZOBACZ
Wycieczka klasy 3D do pijalni czekolady w Korczynie – ZOBACZ
Wycieczka klas 5A i 7B do Korczyny – Odrzykonia śladem Aleksandra Fredry – ZOBACZ