Samorząd uczniowski

Szkolny Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 24
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie:

Przewodnicząca Szkoły:
WERONIKA RZOŃCA (8A)

Opiekunowie:
mgr Dagmara Sutkowska
mgr Agnieszka Wrona
mgr Katarzyna Wójcik