System parkowania w SP24

W Szkole Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika obwiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WJAZDU pojazdów bez identyfikatorów pracowniczych w dniach:
− rozpoczęcia roku szkolnego,
− zebrań z rodzicami,
− zakończenia roku szkolnego.
Pracownicy zatrudnieni w SP24 są zobligowani do posiadania identyfikatora pojazdu i umieszczenie go w widocznym miejscu.

− Pozostawienia auta na dłuższy czas BEZ IDENTYFIKATORA może skutkować interwencją Straży Miejskiej i mandatem karnym zgodnym z obowiązującym taryfikatorem.
− Parking od północnej strony oraz część od zachodniej (od strony seminarium) jest WYŁĄCZNIE DLA PRACOWNIKÓW SZKOŁY.