System parkowania w SP24

Szanowni Państwo. W Szkole Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika obowiązuje następujący system parkowania na terenie wokół budynku placówki. Pracownicy zatrudnieni w SP24 są zobligowani do posiadania identyfikatora pojazdu i umieszczenie go w widocznym miejscu! Rodziców naszych uczniów prosimy o parkowanie od zachodniej części budynku, od ulicy Kopernika – do 10 minut! Pozostawienie auta na dłuższy czas BEZ IDENTYFIKATORA może skutkować interwencją Straży Miejskiej! Pracownicy SP24 parkują od strony północnej, zachodniej – od strony seminarium oraz od strony ulicy Kopernika od godziny 9.15. Parking od północnej strony oraz część od zachodniej (od strony seminarium) jest WYŁĄCZNIE DLA PRACOWNIKÓW SZKOŁY! Przy zachodniej ścianie budynku znajduje się DROGA POŻAROWA, na niej obowiązuje całkowity ZAKAZ PARKOWANIA!