System parkowania w SP24

W Szkole Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika obwiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WJAZDU pojazdów bez identyfikatorów pracowniczych w dniach:
− rozpoczęcia roku szkolnego,
− zebrań z rodzicami,
− zakończenia roku szkolnego.
W pozostałe dni obowiązuje następujący system parkowania na terenie wokół budynku placówki:
Pracownicy zatrudnieni w SP24 są zobligowani do posiadania identyfikatora pojazdu i umieszczenie go w widocznym miejscu.
Rodziców naszych uczniów prosimy o parkowanie od zachodniej części budynku, od ulicy Kopernika –
maksymalnie do 10 minut.
− Pozostawienia auta na dłuższy czas BEZ IDENTYFIKATORA może skutkować interwencją Straży Miejskiej i mandatem karnym zgodnym z obowiązującym taryfikatorem.
Pracownicy SP24 parkują od strony północnej, zachodniej – od strony seminarium oraz od strony ulicy Kopernika od godziny 9.15.
− Parking od północnej strony oraz część od zachodniej (od strony seminarium) jest WYŁĄCZNIE DLA PRACOWNIKÓW SZKOŁY.
− Przy zachodniej ścianie budynku znajduje się DROGA POŻAROWA, na  niej  obowiązuje całkowity  ZAKAZ  PARKOWANIA.