Rada Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców SP NR 24: Pani Jadwiga Michalska
Kontakt:
E-mail:
rrodziców.sp24@gmail.com
Tel: 668 164 373
Nr konta RR: 40 1600 1475 3300 4400 0325 0000

Opłaty na Radę Rodziców:  60 PLN (na I dziecko)
                                                       30 PLN (na II dziecko)
                                                       15 PLN (na III dziecko)


REGULAMIN RADY RODZICÓW – ZOBACZ