Rada Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców SP NR 24: Pani Jadwiga Michalska
Kontakt:
E-mail:
rrodziców.sp24@gmail.com
Tel: 668 164 373
Nr konta RR: 40 1600 1475 3300 4400 0325 0000

Ogłoszenia: Termin najbliższego spotkania Rady Rodziców:  


Rada Rodziców uprzejmie informuje, iż z kiermaszu świątecznego, na którym sprzedawaliśmy upieczone przez rodziców naszych uczniów, zbiórek pieniędzy w trakcie zebrań zarówno rodziców, jak i nauczycieli oraz dzięki wsparciu darczyńców udało Nam się zebrać kwotę 4200 PLN, która przeznaczona była na zakup Sztandaru dla Szkoły Podstawowej Nr 24, szarf, rękawiczek, opłat za mszę oraz nową gablotę sztandarową. W imieniu Swoim oraz Rady Rodziców pragnę serdecznie podziękować Wszystkim za zaangażowanie i pomoc
! Pozdrawiam serdecznie. Przewodnicząca Rady Rodziców – Jadwiga Michalska