Świetlica szkolna

Godziny pracy świetlicy szkolnej: 6.30 – 16.30
Sale: P.10 
(do godziny 16.30) oraz 1.08 (do godziny 15.30)

 

 

 

 

Wychowawcy świetlicy:
mgr Marta Rzepka – kierownik świetlicy
mgr Dorota Grocholska
mgr Marta Sak
mgr Janusz Nowiński
mgr Aneta Łabno
mgr Iwona Stelmach
mgr Anna Halska – Bukowska
mgr Patrycja Motyka

REGULAMIN ŚWIETLICY – ZOBACZ

Główne zadania świetlicy szkolnej realizowane w ciągu całego roku szkolnego:

  • organizacja czasu przed i po lekcjach,
  • rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów,
  • motywowanie uczniów do samodzielnej pracy,
  • kształtowanie nawyków kultury osobistej,
  • udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
  • współpraca z domem i środowiskiem lokalnym,
  • pomoc w odrabianiu zadań domowych.