Procedury ewakuacyjne w SP Nr 24

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W CZASIE EWAKUACJI SZKOŁY:
ewakuację stosuję się w czasie zagrożenia pożarowego, gazowego, bombowego, ataku terrorystycznego.

 1. RODZAJE SYGNAŁÓW ALARMOWYCH W SZKOLE:
 2. DZWONEK 3 MIN. CIĄGŁY, przerwa 5 s. DZWONEK 3 MIN. CIĄGŁY, ALARM EWAKUACYJNY  zostawiamy plecaki w klasach – ratujemy ZDROWIE I ŻYCIE!!!,
 3. Przez radiowęzeł zostaną podane słowa: EWAKUACJA, EWAKUACJA…
 4. Każdy pion ma swoje wyjście ewakuacyjne wg planu graficznego.
 5. NAUCZYCIEL DECYDUJE CZY MOŻNA SIĘ EWAKUOWAĆ, CZY PRZEJŚCIA EWAKUACYJNE SĄ DROŻNE. BARDZO WAŻNE!!! Gdyby nie były, wybiera alternatywne wyjście ze szkoły!
 6. NIE ZAMYKAMY DRZWI NA KLUCZ!!! (przymykamy, by udrożnić przejścia ewakuacyjne).
 7. Nauczyciel zna stan osobowy klasy i przekazuje go osobie odpowiedzialnej za ewakuację, na miejscu ewakuacji.
 8. Miejscem ewakuacji jest plac za Grobem Nieznanego Żołnierza.
 9. Nauczyciel prowadzi grupę młodzieży lub wyznacza przewodniczącego klasy (inną odpowiedzialną osobę), a sam pilnuje, by wszyscy opuścili bezpiecznie klasę.
 10. Po zejściu przed budynek udają się szybkim krokiem na miejsce zbiórki wykorzystując ulicę Kopernika oraz chodniki – ruch będzie zatrzymany.
 11. Na miejscu zbiórki klasy ustawiają się w kolejności porządkowej, przyjętej przy rozpoczęciu roku szkolnego.
 12. POŻAR NIE OZNACZA EWAKUACJI, TRZEBA ROZPOZNAĆ SYTUACJĘ – I JEŻELI TO MOŻLIWE SPRÓBOWAĆ SAMEMU UGASIĆ POŻAR ZA POMOCĄ GAŚNIC I HYDRANTÓW WODNYCH.
 13. Dyrektor szkoły podejmuje decyzje o przeprowadzeniu ewakuacji.
 14. Gdyby ewakuacja zaskoczyła uczniów na przerwie z dala od swoich klas, zobligowani oni są udać się na miejsce ewakuacji – plac za Grobem Nieznanego Żołnierza i tam pilnie odszukać nauczyciela, z którym powinni się ewakuować z klasy, ten natomiast powinien natychmiast dodać ich do stanu osobowego ewakuowanych.