Dyrekcja

Dyrektor: mgr Mariusz Zając
Wykształcenie wyższe:
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
Doskonalenie:
Weryfikator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, 2007
UBI IUS, IBI ONUS. Praktyka stosowania prawa w oświacie, 2006
Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, 2005
Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, 2005
Studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie Oświatą, 2003
Kurs Kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z organizacji i zarządzania oświatą, 2003
Wdrażanie wymiaru europejskiego w pracy szkoły, 2003
Ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 2002

Wicedyrektor: mgr Kinga Maj

Wykształcenie wyższe:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Doskonalenie:
Kurs na egzaminatora egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna, 2012
Kurs Kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z organizacji i zarządzania oświatą, 2010
Kurs – Doskonalenie umiejętności rozpoznawania problemów wychowawczych, 2006
Kurs – Ogarnąć chaos. Praca z dzieckiem nadpobudliwym, 2006
Warsztaty – Nowoczesne metody i techniki efektywnego uczenia się i nauczania, 2005
Kurs – Pomiar dydaktyczny i jego wykorzystanie w badaniu osiągnięć szkolnych uczniów, 2004
Kurs – Ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 2002
Kurs – Wybrane zagadnienia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu, 2001