2023/2024

CZERWIEC 2024
Wycieczka klasy 4C i 4B do Krakowa – ZOBACZ

Wycieczka klasy 4A i 4B na Jurę Krakowsko – Częstochowską i na Górny Śląsk – ZOBACZ


MAJ 2024
Wycieczka 2D, 5A, 5C, 7A, 8A nad Morze Bałtyckie – ZOBACZ

Wycieczka 6B i 6C do Pragi i w Kotlinę Kłodzką ZOBACZ

Wycieczka 5A Bi 5B do Sandomierza – ZOBACZ


LISTOPAD 2023
Wycieczka 4A i 4B do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie ZOBACZ


PAŹDZIERNIK 2023
Wycieczka klas 6 do Wrocławia – ZOBACZ


WRZESIEŃ 2023
Wycieczka 4A i 4B w Świętokrzyskie – ZOBACZ