Informacja dla korzystających z obiadów

 • Informujemy, że wpłat za obiady dokonujemy WYŁĄCZNIE na rachunek bankowy szkoły.
  W tytule płatności należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza.
  Po wcześniejszym uzyskaniu informacji o wysokości należnej kwoty (DOKŁADNA KWOTA!!!), płatności należy dokonać
  do 10-go każdego miesiąca, począwszy od października 2020 roku.
  W przypadku gdy 10 – ty jest dniem wolnym – do ostatniego dnia roboczego przed 10 – ym.
  W miesiącu grudniu wpłaty należy dokonać dwa razy, do 10-go za miesiąc listopad do 27 grudnia 2020 roku za miesiąc grudzień.

  W miesiącu czerwcu 2021 roku wpłatę za obiad należy dokonać również dwa razy, do 10 czerwca za miesiąc maj, do 22 czerwca 2021 roku za miesiąc czerwiec.
  Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat na rachunek bankowy:
  87 1020 4955 0000 7802 0267 7664