Nr konta bankowego do wpłat za obiady

Informujemy, że wpłat za obiady dokonujemy WYŁĄCZNIE na rachunek bankowy szkoły.
87 1020 4955 0000 7802 0267 7664