Publikacje

mgr Magdalena Tomczyk
Konwencja Praw Dziecka

mgr Adam Dudek
poezja

mgr Tomasz Maciąg
Warmia i Mazury

mgr Tomasz Maciąg
Szlakiem Pierwszych Piastów

mgr Tomasz Maciąg
Konspekty lekcji pokazowych:
„Sejm Wielki i jego reformy” i „Referendum ludowe klęska demokracji w powojennej Polsce”

pod opieką pań:
mgr Danuty Liszki, mgr Elżbiety Zakrzewskiej
Woda życiodajna substancja

mgr Magdalena Tomczyk
„Sekty i Ruchy Religijne w Polsce współczesnej”

mgr Mariusz Wcisło
„Wpływ lekcji wychowania fizycznego na rozwój psychomotoryczny ucznia „
„Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie i profilaktykę chorób cywilizacyjnych”

Twórczość literacka – wiersze Anna Kozioł
Wiersze

mgr Magdalena Tomczyk
„Historia cmentarzy wojskowych z okresu I wojny światowej na Pogórzu Karpackim”

I Rozdział
II Rozdział
II Rozdział cd.
III Rozdział
I wojna światowa w Galicji
Opis historyczny 11 cmentarzy wojskowych
Opis historyczny 52 cmentarzy wojskowych
Wybrane inskrypcje nagrobkowe
Nie rozpaczajcie
Bibliografia
Powojenna droga Węgier i Polski do demokracji”
„Rozwój moralny człowieka w odniesieniu do skuteczności
pracy wychowawczej w szkole”

„Rowerem po Ziemi Olkuskiej – część pierwsza”
„Historia Szkoły Wydziałowej Męskiej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie
w okresie sprawowania funkcji Dyrektora przez Teodora Szypułę”

„Pamięć Powstania Styczniowego 1863 r. na terenie Małopolski
w historii, symbolice, wspomnieniach”