Publikacje

mgr Magdalena Tomczyk

Konwencja Praw Dziecka

mgr Adam Dudek

poezja

mgr Tomasz Maciąg

Warmia i Mazury

mgr Tomasz Maciąg

Szlakiem Pierwszych Piastów

mgr Tomasz Maciąg

Konspekty lekcji pokazowych:
„Sejm Wielki i jego reformy” i „Referendum ludowe klęska demokracji w powojennej Polsce”

Pod opieką pań:

mgr Danuty Liszki, mgr Elżbiety Zakrzewskiej

Woda życiodajna substancja

mgr Magdalena Tomczyk

„Sekty i Ruchy Religijne w Polsce współczesnej”

mgr Mariusz Wcisło

„Wpływ lekcji wychowania fizycznego na rozwój psychomotoryczny ucznia „

„Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie i profilaktykę chorób cywilizacyjnych”

Twórczość literacka – wiersze Anna Kozioł

Wiersze

mgr Magdalena Tomczyk
„Historia cmentarzy wojskowych z okresu I wojny światowej na Pogórzu Karpackim”

I Rozdział

II Rozdział

II Rozdział cd.

III Rozdział

I wojna światowa w Galicji

Opis historyczny 11 cmentarzy wojskowych

Opis historyczny 52 cmentarzy wojskowych

Wybrane inskrypcje nagrobkowe

Nie rozpaczajcie

Bibliografia

Powojenna droga Węgier i Polski do demokracji”

„Rozwój moralny człowieka w odniesieniu do skuteczności
pracy wychowawczej w szkole”

„Rowerem po Ziemi Olkuskiej – część pierwsza”

„Historia Szkoły Wydziałowej Męskiej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie
w okresie sprawowania funkcji Dyrektora przez Teodora Szypułę”

„Pamięć Powstania Styczniowego 1863 r. na terenie Małopolski
w historii, symbolice, wspomnieniach”