Uroczystości państwowe w Tarnowie w roku szkolnym 2020/2021

Uroczystości państwowe i miejskie w Tarnowie
w roku szkolnym 2020/2021
zorganizowane przez Urząd Miasta Tarnowa

Stały opiekun pocztu sztandarowego szkoły: mgr Tomasz Maciąg,

w uroczystościach będą uczestniczyły klasy SP 24 wraz z wychowawcami.


l.p.

Uroczystość: Data: Klasa:


1.

 Uroczystości poświęcone Pamięci Ofiar II wojny światowej      1 września 8A
  2.


Rocznica ataku ZSRR na Polskę – Dzień Sybiraka

      17 września


8B

  3.


Rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego 

     27 września


8C

   4.


Tarnów 
Niepodległy

  30 października


7A

   5.


Święto Niepodległości

       11 listopada


7B

   6.                       Dzień Żołnierzy Wyklętych       1 marca


7C

  7.


Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

    9 kwietnia


6A


8.

                     Święto Konstytucji 3 Maja       3 maja


6B


9.

 Rocznica Pierwszego Transportu   Więźniów Politycznych do KL Auschwitz


13 czerwca


6C