Wolontariat

„Jeśli nie jesteś w stanie pomóc wszystkim, pomóż chociaż jednej osobie”
Matka Teresa z Kalkuty

Szkolny Wolontariat Misyjny

    Zainspirowani pracą Międzynarodowego Wolontariatu Misyjnego, uczniowie z klas 1f, 2h i 3a podjęli decyzję świadomego zaangażowania się na rzecz budowania bardziej sprawiedliwego świata.

    Dnia 4 listopada 2010r. w naszym Gimnazjum rozpoczął swą działalność Szkolny Wolontariat Misyjny. Inaugurację poprzedziło szereg spotkań min. lekcje religii, podczas których poruszane były problemy krajów Trzeciego Świata, niesprawiedliwy podział dóbr – skrajne ubóstwo, głód, brak dostępu do edukacji, bezdomność, choroby szczególnie AIDS i malaria, osierocenie, konflikty zbrojne.

    Uczniowie świadomi obowiązków wynikających z faktu bycia chrześcijaninem, chcąc odpowiedzialnie uczestniczyć w świecie, podjęli decyzję o zaangażowaniu się w misyjny program Adopcji Miłości. Polega on na wsparciu konkretnego projektu realizowanego przez Polskich misjonarzy z myślą o dzieciach z najuboższych części świata.

    W tym roku uczniowie chcą wesprzeć budowę domu dla dzieci ulicy w diecezji Oruro w Boliwii -Ameryka Południowa . Takie domy są jedyną szansą dla bezdomnych dzieci koczujących na przedmieściach wielkich miast. Nie będąc w stanie utrzymać się wchodzą w konflikty z prawem; kradzieże, prostytucja, narkomania. Dzięki budowie takich domów dzieci nie tylko będą miały dach nad głową i zapewnione bezpieczeństwo ale przede wszystkim będą mogły rozpocząć edukację i zdobyć zawód, tym samym zapewnią przyszłość sobie i rodzinie, którą w przyszłości założą. Na świecie problem „dzieci ulicy” dotyka prawie 90 milionów najmłodszych obywateli świata. Potrzeba tak niewiele aby im pomóc – 400PLN zapewnia jednemu dziecku edukację i wyżywienie przez okres jednego roku!

    Anioły Nadziei” wykonane przez uczniów i nauczycieli i sprzedawane podczas misyjnego kiermaszu w dniu zebrań z rodzicami pozwoliły zebrać kwotę 289, 55 PLN. Pieniądze zostaną przekazane na konto Dzieła Pomocy Ad Gentes Komisji Misyjnej KEP , które realizuje projekt budowy domu dla ” Dzieci ulicy” w Oruro.

    Dziękujemy wszystkim RODZICOM, którzy kupując „Anioły Nadziei” pozwolili nam zebrać powyższą kwotę.

www.adgentes.misje.pl