161 rocznica wybuchu powstania styczniowego

161 rocznica wybuchu powstania styczniowego

161 lat temu wybuchło powstanie styczniowe. Było ono największym i najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym na ziemiach Rzeczypospolitej. Naród polski przemówił potężnym głosem dumy i protestu, który stopniowo narastał w coraz liczniejszych, krwawo tłumionych manifestacjach patriotycznych, aż po płomień niepodległościowej insurekcji. W sposób szczególny wydarzenie to upamiętniły uczennice z klasy 6B pod opieką pani Magdaleny Tomczyk. Z tej okazji w dniu 22 stycznia 2024 roku w naszej szkole uczniowie mogli wysłuchać uroczystego apelu.
Później pisano wiersze. Układano pieśni,
I przez dwa pokolenia noszono żałobę.
Lecz tylko oni jedni, styczniowi i leśni,
Wiedzieli, że zwycięstwo ich będzie grobem.
W ośnieżonej czamrze, odchodzili jak gdyby na chwilę – na zawsze.
Gdy nie mogli zwyciężyć, musieli umierać.
Żyją wyrysowani – boleśnie i czule, w pamięci naszej, jak na obrazach Grottgera.