27 września – Dzień Polskiego Państwa Podziemnego

27 września – Dzień Polskiego Państwa Podziemnego

Dnia 27 września 2023 roku obchodziliśmy 84 rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. W okupowanej Warszawie powstała tajna organizacja patriotyczna – Służba Zwycięstwu Polski, zaczątek Polskiego Państwa Podziemnego. W listopadzie 1939 roku zastąpiona przez Związek Walki Zbrojnej, który w lutym 1942 roku przekształcono w Armię Krajową. Z tej okazji uczennice klasy 6Bpod opieką pani mgr Magdaleny Tomczyk przygotowały przesz szkolny radiowęzeł uroczysty apel, który upamiętnił twórców Polskiego Państwa Podziemnego, najbardziej rozbudowanej organizacji konspiracyjnej w Europie w czasie II wojny światowej. Czcząc pamięć o Polskim Państwie Podziemnym, uczniowie w szczególny sposób pochylili się nad heroizmem żołnierzy Armii Krajowej.