2B w Przedszkolu Publicznym Nr 34

2B w Przedszkolu Publicznym Nr 34

Dnia 23 stycznia 2020 roku klasa 2B ze Szkoły Podstawowej Nr 24 złożyła z wizytę w Przedszkolu Publicznym Nr 34 w Tarnowie. Odbyła się tam inscenizacja muzyczno-świąteczno-zimowa pt. „Gwiazdkowa Opowieść”, przygotowana przez grupę przedszkolaków. Dzieci wykazały się wspaniałą grą aktorską, oraz występami wokalnymi, śpiewając kolędy i pastorałki w języku polskim, a także angielskim. Uczniowie klasy 2B także zostali włączeni do inscenizacji i zaśpiewali kolędę w języku angielskim. Opiekunami były Panie: mgr Agnieszka Tarczoń oraz mgr Agnieszka Wrona.