Warsztaty z komiksem uczniów Szkoły Podstawowej Nr 24

Warsztaty z komiksem uczniów Szkoły Podstawowej Nr 24
Dnia 10 kwietnia 2018 roku klasy 4A, 4B i 6A Szkoły Podstawowej Nr 24 z wychowawcami wzięły udział w warsztatach dotyczących tworzenia komiksu. Uczniowie zapoznali się z historią komiksu, rodzajami komiksów, językiem komiksu i mieli okazję do opracowania własnej historii obrazkowej. Warsztaty odbyły się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, a zaprosił na nie Pan mgr Adam Dudek.