5B i 5C z wizytą w ZSOiT w Tarnowie

5B i 5C z wizytą w ZSOiT w Tarnowie

Dnia 7 października 2022 roku klasy 5B i 5B Szkoły Podstawowej Nr 24 wraz z wychowawcami udały się na zaproszenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Tarnowie na warsztaty tkackie i fotograficzne. Tematyka spotkania dotyczyła patrona ZSOiT Jana Szczepanika, który był znakomitym wynalazcą i konstruktorem, związanym z naszym miastem Tarnowem. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Dziękujemy za zaproszenie!