80 rocznica napaści ZSRR na Polskę

80 rocznica napaści ZSRR na Polskę

Dnia 17 września 2019 roku społeczność Szkoły Podstawowej Nr 24 wzięła udział w uroczystych obchodach 80 rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę zorganizowanych przez Urząd Miasta Tarnowa. Na uroczystościach w Bazylice Katedralnej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz pod Grobem Ofiar Stalinizmu w Tarnowie naszą placówkę reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Wiktoria Draganik (8B), Karolina Ziewacz (8B), Maciej Kowal (8C) pod opieką stałego opiekuna pocztu Pana mgr Tomasza Maciąg.