MISJA PARKING SZKOŁY – ZAKOŃCZONA!

MISJA PARKING SZKOŁY - ZAKOŃCZONA!

Dnia 16 października 2019 roku uzyskawszy zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na montaż tabliczek informacyjnych: DROGA POŻAROWA oraz ZAKAZ PARKOWANIA na zachodniej ścianie budynku szkoły, zakończyliśmy pracę dotyczące parkingu Szkoły Podstawowej Nr 24. Wcześniej zostały wytyczone i wymalowane miejsca parkingowe, koperta oraz zamontowany znak UWAGA SAMOCHÓD. Przypominam pracownikom szkoły oraz rodzicom naszych uczniów o parkowaniu wg SYSTEMU PARKOWANIA naszej placówki. Na DRODZE POŻAROWEJ obowiązuje całkowity zakaz parkowania! Pracownicy SP24 są zobligowani do posiadania identyfikatora pojazdu i umieszczenie go w widocznym miejscu!
Społeczny Inspektor Pracy – mgr Tomasz Maciąg