Dni Morza w 2B

Dni Morza w 2B

Dnia 25 września 2020 roku uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 24 z klasy 2B wykonali prace plastyczne z okazji Dnia Morza obchodzonego 28 września. Do wykonania prac uczniowie skorzystali z techniki plastycznej o nazwie „wydzieranka”. Rybki stworzyli z plastikowych nakrętek po napojach, a wykorzystane łódki rozkodowali na zajęciach z informatyki, które odbyły się dzień wcześniej. Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością w wykonanych pracach.