„Dobre czyny, które wychodzą z serca służą temu co daje i temu co bierze”

"Dobre czyny, które wychodzą z serca służą temu co daje i temu co bierze"
Szanowni rodzice, wychowawcy i uczniowie serdecznie dziękujemy za wasze WIELKIE SERDUCHA i tak owocne wsparcie akcji „Rodacy Bohaterom”. Zebrane przez społeczność szkolną produkty zostały zapakowane w specjalnie przygotowanych ,,Paczkach Pamięci” opatrzonych logiem naszej szkoły. Paczki te w styczniu trafią do kombatantów i ich rodzin na Kresach Wschodnich. Są to nasi rodacy, którzy poprzez powojenne losy znaleźli się poza granicami kraju, lecz do dziś w swych lokalnych społecznościach kultywują polskie tradycje.