Język niemiecki w 1A

Język niemiecki w 1A
W bieżącym roku szkolnym wszystkie klasy pierwsze uczą się w naszej szkole języka niemieckiego w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Nauka odbywa się poprzez zabawę, śpiewanie piosenek i zajęcia plastyczne. Klasa I A na ostatniej lekcji „śpiewająco” nauczyła się piosenki „Guten Morgen, guten Tag” i prezentuje ją dla wszystkich w nagraniu poniżej. Gratulujemy wspaniałego wykonania! Zajęcia prowadzi Pani mgr Dominika Woskowicz.