Język niemiecki w 1C

Język niemiecki w 1C

W bieżącym roku szkolnym w Szkole Podstawowej Nr 24 wszystkie klasy pierwsze uczą się w naszej szkole języka niemieckiego w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Nauka odbywa się poprzez zabawę, śpiewanie piosenek i zajęcia plastyczne. W dniu 29 października 2020 roku klasa 1C dołączyła do pozostałych klas pierwszych i „śpiewająco” nauczyła się piosenki „Hallo Anna, Hallo Benno”. Prezentuje ją dla wszystkich w nagraniu poniżej. Gratulujemy wspaniałego wykonania! Zajęcia prowadzi Pani mgr Dominika Woskowicz.