Język niemiecki w klasach pierwszych SP24

Język niemiecki w klasach pierwszych SP24
W bieżącym roku szkolnym wszystkie klasy pierwsze uczą się w naszej szkole języka niemieckiego w wymiarze jednej godziny tygodniowo w ramach zajęć rozwijających kreatywność. Nauka odbywa się poprzez zabawę, śpiewanie piosenek i zajęcia plastyczne. Klasa 1D na ostatniej lekcji „śpiewająco” nauczyła się piosenki „Guten Tag” i prezentuje ją dla wszystkich w nagraniu poniżej. Gratulujemy wspaniałego wykonania! Zajęcia prowadzi Pani mgr Dominika Woskowicz.