Kampania „Biała Wstążka”

Kampania „Biała Wstążka”

W dniach od 25 do 29 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej Nr 24 organizowane były działania związane z obchodami kampanii „Biała Wstążka”. Jest to największa na świecie akcja będąca symbolem sprzeciwu wobec stosowania przemocy. W tym roku kampanii przyświecało hasło: „Prawo chroni każdego bez wyjątku”. W związku z tym uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych  uczestniczyli w spotkaniu z psychologiem szkolnym na temat sposobów radzenia sobie z przemocą. Na znak sprzeciwu wobec przemocy  po spotkaniu rozdawane  były symboliczne białe wstążki. Klasy klas od drugiej do szóstej  uczestniczyli w  spektaklu  profilaktycznym  pt. „Każdy z nas jest wyjątkowy- lekcja tolerancji”. Na korytarzach szkolnych  przygotowano tablice informacyjne o miejscach, gdzie można szukać pomocy. Pamiętajmy,  tam kończy się nasza wolność, gdzie zaczyna się  wolność drugiego człowieka. Akcje przygotowały Panie: mgr Małgorzata Salczyńska i mgr Marta Manijak – pedagodzy szkolni  oraz Pani mgrJustyna Kupiec – Doroż – psycholog szkolny.