Metoda projektu w klasach 1 – 3

Metoda projektu w klasach 1 - 3

Metoda projektu traktowana jest obecnie jako jedna z wielu metod nauczania, które bazują na aktywności własnej uczących się. Prawidłowe wykorzystywanie w praktyce edukacyjnej metody projektu umożliwia realizację czterech zakresów kształcenia: uczyć się, aby być; uczyć się, aby wiedzieć; uczyć się, aby działać; uczyć się, aby żyć wspólnie. Dzięki niej możemy dbać o rozwój osobowości ucznia, wdrażać ich do współpracy, stymulować samodzielne myślenie oraz działanie, a także organizować nauczanie z uwzględnieniem aspektów społecznych.