Międzynarodowy Dzień Muzyki

Międzynarodowy Dzień Muzyki

1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzyki. Powstał on w 1975 roku z  inicjatywy Yehudi Menuhina, ówczesnego Prezydenta Międzynarodowej Rady Muzyki działającej pod patronatem organizacji UNESCO. Wyobraźmy sobie świat, w którym nie byłoby śpiewu ptaków, szelestu drzew, szumu rzeki. Byłaby pustka, której nie dałoby się wypełnić niczym innym. Udowodniono, że muzyka między innymi przyczynia się znacznie do przyrostu współczynnika ilorazu inteligencji, zwiększa zdolność koncentracji, poprawia więzi emocjonalne, zmniejsza odczuwanie lęków czy umożliwia osiąganie ponadprzeciętnie dobrych wyników. Z okazji tego święta część uczniów klasy 5A, pod opieką Pani mgr Anety Łabno, zaprezentowała akompaniament rytmiczny do utworu „Trish trash polka” Johanna Straussa (syna). Nasi „muzycy” zagrali na instrumentach perkusyjnych własnoręcznie wykonanych podczas nauczania zdalnego w zeszłym roku szkolnym. Zachęcamy do posłuchania!