PEDAGODZY SZKOLNI POLECAJĄ!

PEDAGODZY SZKOLNI POLECAJĄ!

Mając na uwadze obecną sytuację zapraszamy do odwiedzania strony internetowej naszej szkoły – zakładka pedagodzy. Zamieszczać tam będziemy ciekawe artykuły, publikacje, propozycje pomysłów na kreatywne spędzanie czasu w domu, informacje dotyczące polecanych platform edukacyjnych itp. Zachęcamy zarówno uczniów jak i ich opiekunów do skorzystania z tej formy pomocy.
Dzieci a koronawirus – aspekt psychologiczny

Czasami nawet nie jesteśmy świadomi tego, w jaki sposób obecną sytuację rozumieją nasze dzieci. Pamiętajmy, iż nie należy udawać, że nic się nie dzieje. Dostosujmy jednak nasz przekaz do wieku dziecka i wyjaśnijmy mu przede wszystkim, czym są wirusy i jak należy się przed nimi chronić. Warto również przekazać maluchom, iż na szczęście u nich, nawet jeśli zachorują, infekcja może być bezobjawowa lub przebiegać jak zwykłe przeziębienie. Dajmy dziecku poczucie bezpieczeństwa, zapewniając o naszym wsparciu oraz kierujmy jego uwagę na odpowiednią higienę, zapobieganie infekcji. Ograniczmy też słuchanie środków masowego przekazu przy dzieciach, które pewne informacje mogą źle zrozumieć. Pamiętajmy, abyśmy my, jako rodzice również powstrzymali się przed wyrażaniem nadmiernej obawy. Powiedzmy o zagrożeniu, ale w sposób konstruktywny.

Pedagodzy szkolni: mgr Małgorzata Salczyńska imgr Marta Manijak.