Pierwsza pomoc w Szkole Podstawowej Nr 24

Pierwsza pomoc w Szkole Podstawowej Nr 24

Dnia 18 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 24 odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprowadził je Pan Tomasz Burnat – ratownik medyczny. Uczniowie z klasy 4A i 4B przećwiczyli: układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, resuscytację krążeniowo – oddechową na fantomie oraz poznali zasady działania defibrylatora. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.