Quiz Niepodległościowy

Quiz Niepodległościowy

Uczeń klasy 7b, Jakub Mitera, zdobył dziś również wyróżnienie w Quizie Niepodległościowym, w którym należało wykazać się nie tylko ogólną wiedzą historyczną, ale także znajomością historii naszego miasta. Kuba zgarnął dzisiaj sporo nagród. Gratulujemy!