Spotkanie z Dzielnicowym

Spotkanie z Dzielnicowym

Dnia 28 lutego 2023 roku uczniowie naszej szkoły z klas 6 – 8 uczestniczyli w spotkaniu z Panem dzielnicowym, na którym zostały omówione zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Szczególną uwagę zwrócono na zjawisko cyberprzemocy oraz odpowiedzialność karną będącą skutkiem niewłaściwego zachowania w cyberprzestrzeni.