Spotkanie z historykiem Panem dr Andrzejem Gerlachem

Spotkanie z historykiem Panem dr Andrzejem Gerlachem

Dnia 21 lutego 2019 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu historycznym, którego celem było ukazanie dziejów przedwojennego Tarnowa oraz tragicznych losów tarnowskiego getta. Interesujący wykład wygłosił znany historyk – Pan dr Andrzej Gerlach. Niech ta ważna lekcja historii przyczyni się do zadumy nad przeszłością naszego miasta i jego dawnymi mieszkańcami. Inicjatorką spotkania była Pani mgr Magdalena Tomczyk.