Sprzątanie świata SP24 w Parku Piaskówka

Sprzątanie świata SP24 w Parku Piaskówka

Dnia 13 września 2023 roku uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 24 z  klas: 2B, 2C, 4A oraz 4C wraz ze swoimi wychowawczyniami mgr Monika Fido Surman, mgr Paulina Kubicką, mgr Anitą Sterną i mgr Anną Czyż wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata”. Tegoroczną akcję swoim patronatem objęła firma Decathlon. Nasi uczniowie mieli wyznaczony teren Parku Piaskówka. Kampania ta miała na celu krzewienie edukacji ekologicznej oraz uwrażliwienie uczniów na potrzeby środowiska. Wyposażeni w worki oraz rękawice wszyscy z zapałem przystąpili do sprzątania czego efektem było zebranie kilkunastu worków. Aura sprzyjała przedsięwzięciu, a satysfakcja z wykonanego zadania była najlepszą nagrodą.