Sukces uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 24 w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego

Sukces uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 24 w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego
Dnia 17 lutego 2018 roku uczennica Szkoły Podstawowej Nr 24 z klasy 2A: Angelika Szczerba zajęła I miejsce w II Zawodach Klasyfikacyjnych TKKF Delfin Tarnów w kategorii Młodziczki – Pistolet Pneumatyczny na 40 strzałów uzyskała łącznie 312 punktów.
Dnia 4 marca 2018 roku Angelika Szczerba brała również udział w Otwartych Mistrzostwach Bochni w strzelaniu z broni pneumatycznej, w których zajęła I miejsce i uzyskała 63/70 punktów.