Sukces ucznia SP Nr 24 w konkursie NBP

Sukces ucznia SP Nr 24 w konkursie NBP
Dnia 14 grudnia 2018 roku w siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Warszawie, poznaliśmy laureatów XVII edycji konkursu na pracę pisemną pt. „W 1919 r. Sejm RP wprowadził ustawą polską jednostkę monetarną – złotego. Jaką wartość, po niemal 100 latach od ustanowienia, ma dla Ciebie polska waluta?” Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji Narodowej. Jednym z laureatów został uczeń klasy 8B Jakub Mitera, który otrzymał za swoją pracę otrzymał specjalne wyróżnienie w kategorii szkoły podstawowe i gimnazja. Celem konkursu było pogłębienie zainteresowań młodzieży wiedzą ekonomiczną, sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej. Opiekunem merytorycznym była Pani mgr Joanna Dubel – Łabędź. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!