Tarnowska Akademia Nauki

Tarnowska Akademia Nauki

Dnia 18 marca 2020 roku rozpoczęła działalność Tarnowska Akademia Nauki (w skrócie TAN), inicjatywa Prezydenta Romana Ciepieli realizowana przez tarnowskich nauczycieli. Jest to interaktywna platforma wykorzystująca przekaz na żywo na kanale youtube’owym. Platforma jest adresowana do uczniów klas 4 – 8 i będzie nadawać swoje treści od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 13.00. Nauczyciele prowadzący TAN nie będą realizowali podstawy programowej i prowadzili internetowych wykładów, ale skupią się na rozwijaniu kompetencji XXI wieku, wspieraniu uczniów w rozwoju i motywowaniu ich do działania, np. poruszając takie kwestie jak zarządzanie czasem, odpowiedzialne korzystanie z internetu, rozwój przez kulturę i współpracę. Aby z niej korzystać, wystarczy komputer z dostępem do internetu. Najlepiej wtedy ustawić na pulpicie obok siebie dwa okna przeglądarki – jedno do oglądania przekazu i brania udziału w czacie, a drugie do otwierania polecanych i omawianych stron internetowych i platform edukacyjnych. W wersji minimalistycznej wystarczy sam telefon komórkowy, na którym uczniowie obejrzą przekaz i wezmą udział w moderowanym czacie. Aby wziąć udział w sesji, wystarczy wejść na stronę www.tarnow.pl – będzie ona wyświetlana w oknie w prawym górnym rogu strony. Można też wyszukać i zasubskrybować kanał o nazwie Tarnowska Akademia Nauki na stronie youtube.com. Nagrania sesji, w tym sesji archiwalnych, będą też dostępne na kanale youtube’owym po ich zakończeniu. Działa też strona facebookowa Tarnowskiej Akademii Nauki pod adresem https://www.facebook.com/tarnowskaakademianauki/. Na stronie tej pojawiać się będą m.in. linki do trwających sesji oraz informacje o nadchodzących sesjach. Zachęcamy do przekazania tych informacji Państwa dzieciom i zachęcenia ich do udziału w interaktywnych sesjach TANu.