UROCZYSTE POŚWIĘCENIE SZTANDARU SP NR 24

UROCZYSTE POŚWIĘCENIE SZTANDARU SP NR 24

Dnia 2 maja 2019 roku w kościele Miłosierdzia Bożego w Tarnowie odbyło się uroczyste poświęcenie Sztandaru Szkoły Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika. Mszę Świętą odprawił ksiądz mgr Tomasz Piecuch. W uroczystości uczestniczyli: Dyrekcja Szkoły, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi, Rada Rodziców oraz uczniowie naszej placówki. Poczet sztandarowy reprezentowali: Wiktoria Draganik (7B), Karolina Ziewacz (7B) oraz Kacper Folta (7C).
Rada Rodziców uprzejmie informuje, iż z kiermaszu świątecznego, na którym sprzedawaliśmy upieczone przez rodziców naszych uczniów ciasta, zbiórek pieniędzy w trakcie zebrań zarówno rodziców, jak i nauczycieli oraz dzięki wsparciu darczyńców udało Nam się zebrać kwotę 4200 PLN, która przeznaczona była na zakup Sztandaru dla Szkoły Podstawowej Nr 24, szarf, rękawiczek, opłat za mszę oraz nową gablotę sztandarową. W imieniu Swoim oraz Rady Rodziców pragnę serdecznie podziękować Wszystkim za zaangażowanie i pomoc! Przewodnicząca Rady Rodziców – Jadwiga Michalska