VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczno – Literacki o Mikołaju Koperniku

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczno – Literacki o Mikołaju Koperniku

W kwietniu 2021 roku dzieci przebywające pod opieką świetlicy szkolnej wykonały plakaty na VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczno – Literacki „MIKOŁAJ KOPERNIK – WIELKI POLAK, KTÓRY „WSTRZYMAŁ SŁOŃCE, RUSZYŁ ZIEMIĘ”, pod honorowym patronatem: Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego. Uczniowie przy pomocy wychowawców tworzyły prace, dzięki którym świetlica szkolna otrzymała dyplom za zajęcie trzeciego miejsca.