Wielki sukces SP24 w małopolskim rankingu szkół podstawowych!

Wielki sukces SP24 w małopolskim rankingu szkół podstawowych!

Dnia 13 czerwca 2022 roku ogólnopolski portal dla rodziców i nauczycieli Miasto Pociech opublikował  ogólnopolski ranking szkół, w tym województwa małopolskiego. Ranking powstał w oparciu o wyniki egzaminu ósmoklasisty, który został przeprowadzony w maju 2021 roku. O miejscu w zestawieniu zdecydowała średnia wyników ze wszystkich  przedmiotów zdawanych w danej szkole. Szkoła Podstawowa Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika zajęła 43 miejsce w województwie (na 1064 sklasyfikowanych szkół), uzyskując 79,02 punktów na 100 możliwych do uzyskania. W mieście Tarnowie byliśmy drudzy, po Społecznej Szkole Podstawowej Nr 2 – ZOBACZ.