Wybory Samorządu Uczniowskiego

Wybory Samorządu Uczniowskiego

Dnia 16 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej Nr 24 odbyły się demokratyczne wybory zarządu Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Wybory SU poprzedziła kampania. Kandydaci przygotowali autoprezentację, w których umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania dotyczące samorządności i praworządności wśród uczniowskiej społeczności. Głosowanie było tajne, każdy uczeń i nauczyciel mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach. Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne.
Przewodniczącą SU została Magdalena Cyboroń z klasy 5B, a zastępcą – Justyna Radlińska z klasy 7A. Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.