Wycieczka 5B i 5C do Bóbrki

Wycieczka 5B i 5C do Bóbrki

Dnia 23 września 2022 roku uczniowie z klas 5B i 5C Szkoły Podstawowej Nr 24 wraz z wychowawcami odbyli ciekawą wycieczkę do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce. Muzeum znajduje się na terenie najstarszej na świecie nadal działającej kopalni ropy naftowej. Pośrodku kopalni oraz muzeum stoi kamienny obelisk ustawiony przez Ignacego Łukasiewicza w 1872 r. na pamiątkę założenia kopalni. W muzeum zachowały się dwa oryginalne szyby naftowe z XIX wieku o imionach „Franek” i „Janina”. Uczniowie również uczestniczyli w lekcji na temat pochodzenia ropy, jej składu chemicznego i zastosowania. Lekcja połączona była  z prezentacją próbek ropnych z różnych odwiertów. W drodze powrotnej uczniowie odwiedzili Dwór Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Jest to urokliwe miejsce gdzie gromadzone  i przechowywane są  dobra kultury po wybitnej poetce i pisarce, w tym zabytki i materiały dokumentacyjne w zakresie literatury polskiej, sztuki, historii jak również utrwalane jest  znaczenia Muzeum jako Daru Narodowego w  dziedzictwie kulturowym kraju i  za granicą.