Wyjście na Stary Cmentarz klasy 3C

Wyjście na Stary Cmentarz klasy 3C

Dnia 7 listopada 2023 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 24 z klasy 3C wraz z wychowawcą, Panią mgr Elżbietą Wilk wybrali się na Stary Cmentarz, w celu uczczenia pamięci zmarłych. Spacer alejkami cmentarza był dla dzieci ogromnym przeżyciem, szły skupione i bardzo zaciekawione. Następnie uczniowie zapalili znicze przy największym w Tarnowie pomniku ,,Ofiar Wojny i Faszyzmu”. Niewątpliwie takie wyjścia na miejsca pamięci to jedna z ważniejszych lekcji wychowania patriotycznego. Oprócz tego dzieci poznawały tradycje, zwyczaje związane ze świętem zmarłych. Dbały również o właściwe zachowanie się na cmentarzu, by nie zakłócać spokoju zmarłych i osób odwiedzających to miejsce.