XV SZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

XV SZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

TEN TO ONE

Temat konkursu: LONDON – PAST AND PRESENT 

Zapraszamy uczniów klas gimnazjalnych naszej szkoły do udziału w konkursie wiedzy o stolicy Wielkiej Brytanii – Londynie. Wszystkich uczniów zainteresowanych konkursem prosimy o zgłaszanie się do swoich nauczycieli języka angielskiego w terminie do dnia 19 marca.

Zakres zagadnień oraz wykaz literatury obowiązującej uczestników konkursu przedstawiony jest na stronie internetowej:

http://projectbritain.com/london/index.htm

Do pierwszego etapu konkursu, który odbędzie się 26 marca, obowiązuje znajomość 27 zagadnień przedstawionych na w/w stronie za pomocą 27 zdjęć. W pierwszej odsłonie każdego ze zdjęć (bez dodatkowych linków) można znaleźć wszystkie informacje konieczne do zakwalifikowania się do drugiego etapu.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap I

Etap pierwszy odbędzie się 26 marca 2018. Będzie miał formę testu pisemnego zawierającego zadania typu: test wyboru, dopasowanie, uzupełnienie zdań jednym słowem lub nazwą.

Do etapu drugiego przechodzi dziesięciu uczniów z najwyższą ilością punktów. (Termin tego etapu zostanie ustalony w późniejszym terminie).

Etap II

Etap drugi jest konkursem ustnym i przebiega zgodnie z regułami popularnego teleturnieju „Jeden  z dziesięciu”.  Składa się z trzech rund.

  • Runda I

Prowadzący zadaje kolejno pytania graczom w dwóch turach. Każdy zawodnik dostaje po dwa pytania. Wystarczy odpowiedzieć przynajmniej na jedno, aby grać w następnej rundzie. Błędna odpowiedź na dwa pytania powoduje wykluczenie zawodnika z dalszej gry.

  • Runda II

Do Rundy II przechodzą zawodnicy, którzy odpowiedzieli poprawnie przynajmniej na jedno pytanie w Rundzie I. Każdy uczestnik dostaje trzy „szanse”. Każda błędna odpowiedź powoduje utratę jednej „szansy”. Zadawanie pytań zaczyna się od pierwszego zawodnika, po czym pytania zadawane są kolejnym zawodnikom. Osoba, która pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi, wyznacza kolejnego pytanego. W ten sposób gra toczy się tak długo, aż w grze pozostanie trzech zawodników. Przechodzą oni do Rundy III.

  • Runda III (finał)

W tym etapie liczba zadanych pytań jest ograniczona do 40. Każdy zawodnik dostaje trzy nowe „szanse”. Za każdą dobrą odpowiedź gracz dostaje 10 punktów. Podobnie jak w Rundzie II, zawodnicy wyznaczają kolejne osoby do pytania, z tą różnicą, że zawodnik może wskazać również samego siebie, a gdy udzieli dobrej odpowiedzi, otrzyma podwojoną liczbę punktów, tj. 20.

Gra kończy się, gdy:

  • zostanie zadanych 40 pytań; zawodnikom za każdą zachowaną szansę dolicza się po 10 punktów, wygrywa gracz z największą liczbą punktów,

lub

  • w grze zostanie jeden gracz, pyta się go tak długo, aż straci wszystkie szanse lub skończą się pytania.

    <a href=”http://www.freepik.com”>Designed by www.slon.pics / Freepik</a>