Zajęcia świetlicowe SP24

Zajęcia świetlicowe SP24
Świetlica szkolna zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą, umożliwiająca wszechstronny rozwój osobowości każdego dziecka.