Oznakowanie ewakuacyjne SP24

Oznakowanie ewakuacyjne SP24

Dnia 20 kwietnia 2021 roku Społeczny Inspektor Pracy Szkoły Podstawowej Nr 24 mgr Tomasz Maciąg zakończył prace mające na celu zmianę oznakowania ewakuacyjnego oraz montaż szkiców ewakuacyjnych w najbardziej newralgicznych miejscach budynku placówki.