Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

Dnia 14 listopada 2019 roku Szkole Podstawowej Nr 24 ruszył program promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej: APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ. Zajęcia będą realizowane w klasach 1 – 5 przez Panie mgr Joannę Dubel – Łabędź, mgr Kingę Maj, mgr Elżbietę Wilk i mgr Justynę Kupiec – Doroż.