Bez kategorii

System parkowania w SP24

Szanowni Państwo, od początku roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika obowiązuje następujący system parkowania na terenie wokół budynku placówki. Pracownicy zatrudnieni w SP24 są zobligowani do posiadania identyfikatora pojazdu i umieszczenie go w widocznym miejscu! Rodziców naszych uczniów prosimy o parkowanie od zachodniej części budynku, od ulicy Kopernika – do 10 minut. Pracownicy SP24 parkują od strony północnej, zachodniej – od strony seminarium oraz od strony ulicy Kopernika od godziny 9.15. Przy zachodniej ścianie budynku znajduje się DROGA POŻAROWA, na niej obowiązuje całkowity ZAKAZ PARKOWANIA! Czytaj więcej…

Płatności za obiady – przelewem!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o możliwości dokonywania wpłat za obiady na rachunek bankowy szkoły. W tytule płatności należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza. Po wcześniejszym uzyskaniu informacji o wysokości należnej kwoty, płatności należy dokonać do 10-go każdego miesiąca, począwszy od października 2019 roku. Czytaj więcej…