Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy” w SP24

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy” w SP24

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa Nr 24 bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. Głównym celem projektu jest wprowadzenie uczniów w świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim zakresie. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Edukacji i Nauki. Koordynatorem w naszej szkole jest Pani pedagog mgr Lilianna Lach.