NATIVE SPEAKER NASZYM GOŚCIEM!

NATIVE SPEAKER NASZYM GOŚCIEM!

Dnia 16 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 24 gościliśmy native speakera z USA – Panią Karolinę. Przeprowadziła ona nietypową lekcję języka angielskiego w klasie 8C. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności komunikowania się w języku angielskim w czasie zajęć konwersacyjnych. Pani Karolina opowiadała o życiu w Stanach Zjednoczonych,  jej obecnej pracy w szpitalu dla weteranów, zwyczajach i obyczajach, które panują w USA i są uczniom znane z podręczników oraz o jej wczesnym dzieciństwie, które spędziła w Tarnowie. Uczniowie chętnie słuchali i zadawali pytania, na które pani Karolina udzielała odpowiedzi, oczywiście in English. Bardzo dziękujemy Pani Karolinie za poświęcony nam czas w czasie jej krótkiego pobytu w Polsce. Organizatorem spotkania była Pani mgr Dominika Woskowicz.